Instalacja nawęglania


Nawęglanie, czyli proces dostarczenia węgla lub innego paliwa stałego do palenisk przemysłowych, wymaga zastosowania specjalistycznego układu nawęglania elektrowni. Na ten układ składają się urządzenia i instalacje pomocnicze służące do: odbioru węgla ze środków transportu zewnętrznego, mechanizacji składowisk węgla, wstępnego przygotowania węgla (sortowanie, kruszenie, mieszanie, uśrednianie) i transportu do zasobników przykotłowych.

Zespół nawęglania tworzą:

  • urządzenia do rozładunku transportu węgla
  • składy (magazyny) węgla
  • urządzenia transportowe i przeładunkowe na terenie elektrowni
  • zasobniki przykotłowe
  • urządzenia uzupełniające (wagi, kruszarki itp.)

nawęglanie kotła fluidalnego

Schemat nawęglania kotła fluidalnego

Zakres naszych dostaw dla instalacji nawęglaniaobejmuje urządzeniapodstawowe, takie jak:

-
przenośnik taśmowy / podajnik taśmowy
- przenośnik ślimakowy / podajnik ślimakowy
- przenośnik zgrzebłowy / podajnik zgrzebłowy
- przenośnik zgarniakowy / podajnik zgarniakowy
- przenośnik zabierakowy / podajnik zabierakowy
- przenośnik śrubowy / podajnik śrubowy
- przenośnik cięgnowy / podajnik cięgnowy
- przenośnik rewersyjny / podajnik rewersyjny
- przenośnik ważący / podajnik ważący

Schemat podajnika zgrzebłowego

Wybór układu nawęglania oraz urządzeń wchodzących w jego skład zależny jest od wielu czynników takich, jak: moc elektrowni i charakter jej obciążenia, położenie elektrowni w stosunku do kopalni i terenów zamieszkanych, rodzaj paliwa, koszty budowy i eksploatacji, bezpieczeństwo pracy personelu obsługującego i niezawodność działania. Wskutek tego układy nawęglania mogą znacząco różnić się między sobą.

Zadaniem urządzeń nawęglających jest zapewnienie, przy okresowych dostawach węgla, ciągłego strumienia paliwa dostarczanego do palenisk kotłowych. Ze względu na pewność ruchu elektrowni praca urządzeń nawęglających musi być niezawodna.

Układ nawęglania charakteryzuje wydajność urządzeń wyładowczych, pojemność
składowiska, wydajność ciągów transportujących oraz stopień rezerwy urządzeń wyładowczych i
transportowych. W dużych obiektach zwykle wymagane jest zapewnienie 100% rezerwy w
urządzeniach wyładowczych i transportowych.

Oddziały nawęglania i odpopielania w elektrowniach oraz systemy transportu szeregowego w innych gałęziach przemysłu są typowym przykładem instalacji, w których dominującymi elementami technologicznymi są ciągi transportowe, łączące węzły nadawy medium (węgla, popiołu, surowców) z węzłami odbioru (bunkrami węgla, zbiornikami odbiorczymi pyłu itp.).
Realizujemy projekty dla instalacji nawęglania oparte o powiązane ze sobą systemy transportu: taśmowego (podajnik taśmowy), zgrzebłowego (podajnik zgrzebłowy), ślimakowego (podajnik ślimakowy), wibracyjnego (podajnik wibracyjny), które tworzą ciąg technologiczny od układu rozładunku i magazynowania paliwa, poprzez układ transportu do zbiorników przykotłowych, kończąc na układzie technologicznym przygotowania i dozowania węgla do komory paleniskowej kotła.

Realizujemy instalacje nawęglania z miejsca składowania do zasobników przykotłowych, od stworzenia koncepcji, przez projekt, produkcję, montaż i rozruch urządzenia. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na nasze urządzenia.

Dostarczane instalacje nawęglania zawierają kompletne wyposażenie niezbędne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz spełniają warunki gwarancji bezawaryjnej pracy.

Dla układu przygotowania paliwa w młynach węglowych dostarczamy również instalacje transportu wypadów młynowych.

Zakres naszych dostaw dla instalacji nawęglaniaobejmujerównież urządzenia i systemy współpracujące, takie jak:

- dozownik celkowy
- zasuwa prętowa
- zasuwa płytowa
- zsyp
- kanał zsypowy
- zasyp
- przesyp
- zsuwnia przesypowa
- klapa regulacyjna
- klapa odcinająca
- dozownik
- kompensator metalowy
- kompensator tkaninowy
- taśmociąg
- transporter
- podawacz
- próbobiernik
- rozdzielacz dwudrogowy
- rozdzielacz wielodrogowy
- separator magnetyczny
- wyposażenie elektryczne i AKPiA
- zbiornik
- zasobnik

Systemy transportu technologicznego wykonujemy na potrzeby indywidualnego Klienta z nowoczesnych materiałów o zróżnicowanym stopniu wytrzymałości i dużym stopniu odporności na zużycie, z zastosowaniem napędów o najwyższej sprawności.

Rozwiązania konstrukcyjne systemów transportu dopasowane są do zastosowania wraz z systemami pełnej automatyzacji.