Przenośniki członowo płytowe

Przenośniki członowo - płytowe mają zastosowanie w zakładach gdzie przerabiane są kopaliny np. hutnictwo, przemysł cementowy, wapienniczy, gipsowy itp.

Przenośniki płytowe służą do wybierania surowca spod lejów zasypowych, bunkrów rozładowczych i zasobników.
Główne podzespoły przenośnika to:
 napęd,
 mechanizm pędny,
 łańcuch,
 mechanizm napinający,
 elementy nośne,
 ramy nośna.