Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowe (podajniki ślimakowe) pomogą Państwa Firmie w rozwiązaniu kwestii transportu materiałów szczególnie sypkich i pylistych. Podajniki ślimakowe znajdują zastosowanie głównie w przemyśle materiałów budowlanych, spożywczym, energetycznym. W wyniku zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych możliwe jest przenoszenie materiałów na znaczne odległości i pod dużymi kątami. Aby nasze przenośniki spełniały wszystkie wymogi unijne stawiane przemysłowi spożywczemu wykonujemy także przenośniki ze stali nierdzewnej.

 

Przenośniki ślimakowe korytkowe

Przenośniki ślimakowe korytowe służą do transportu materiałów sypkich o granulacji max. 150 mm, nie zaleca się do transportu materiałów silnie ścierających (np. kwarc, lub piryt) oraz materiałów przylepiających się do ślimaków i koryt, a następnie szybko twardniejących. Materiał można transportować w poziomie lub pod kątem do 20o.

Materiał w przenośniku jest przemieszczany przy pomocy ślimaka obracającego się w korycie.

UWAGA!
Na specjalne życzenie korpus przenośnika może mieć konstrukcję rurową z wykonanymi włazami łożysk podtrzymujących. Gwarantuje to większą szczelność w transporcie materiału, oraz pozwala na zwiększenie kąta pochylenia przenośnika, a także podwójne koryto przystosowane do podgrzewania lub chłodzenia transportowanego materiału.

Przenośnik ślimakowy zbudowany jest z następujących zespołów: napędu, łożyska początkowego, łożyska środkowego, ślimaków, koryt, pokryw, łożyska końcowego.

 

 

Przenośniki ślimakowe rurowe

Przenośniki typu PSR są przenośnikami śrubowymi (podajnikami ślimakowymi) o korpusie rurowym przeznaczonymi do pracy pod dużymi pochyleniami.
Brak łożysk środkowych pozwala na ich zastosowanie do transportu materiałów o zwiększonej ścieralności. Kształt oraz pochylenie zasypu i wysypu jest wykonywane wg indywidualnych potrzeb.

 

Charakterystyka techniczna

Oznaczenie

Jenostka miary

Wartość

wydajność maksymalna
Q
m3/h
5 ÷ 45
długość podawania
Lo
mm
do 12 000
kąt pracy
-
o
0 ÷ 45
średnica ślimaka
Ds
mm
100, 150, 200, 250, 315

Zobacz więcej w naszej galerii.