Podajniki wibracyjne

Podajniki wibracyjne to przenośniki bezcięgnowe, w których materiał przemieszcza się w rynnie lub rurze dzięki wykorzystaniu jego bezwładności.

Podajniki wibracyjne

Podajnik wibracyjny - schemat

Zastosowanie: Przeznaczone w głównej mierze do transportu materiałów suchych sypkich lub zbrylonych na nieznaczne odległości (do 7 metrów), choć możliwa jest również praca zestawu przenośników połączonych szeregowo.

Podajniki wibracyjne

Podajnik wibracyjny - schemat


Szczególnie polecane są do transportu materiałów silnie ścierających, oraz tam gdzie wymagana jest hermetyzacja drogi transportowej.


Oprócz funkcji transportowej przenośnik wibracyjny może służyć do wstępnej klasyfikacji materiału, jego odwodnienia, ukierunkowania, nawilżania, chłodzenia, ogrzewania itp.


Wyposażone są w wibratory o różnej częstotliwość drgań, co pozwala na dogodne dobranie prędkości podawania. W zależności od sytuacji zabudowy mogą być wykonywane z napędem dolnym, górnym lub bocznym w wersji podpartej lub podwieszonej.


W celu płynnej regulacji wydajności podajników możliwe jest zastosowanie przemienników częstotliwości lub podajników z napędem elektromagnetycznym.