Leje żużlowe

Lej żużlowy jest częścią układu odżużlania pomiędzy wylotem leja komory paleniskowej kotła a odżużlaczem zgrzebłowy.

Na konstrukcję leja żużlowego składają się:

- obudowa zewnętrzna ze stali niestopowej stanowiąca ustrój złożony z powłoki i elementów prętowych,
- izolacja termiczna z mat z włókna ceramicznego, kotwiona poprzez szpilki do obudowy zewnętrznej leja żużlowego,
- osłona mechaniczna izolacji termicznej z blach żaroodpornych lub żarowytrzymałych swobodnie podwieszonych na wieszakach, utwierdzonych w obudowie zewnętrznej,
- uszczelnienie wodne pomiędzy lejem żużlowym a odżużlaczem wykonane ze stali odpornej na korozję, podwieszone do ramy dolnej leja żużlowego,
- konstrukcja stalowa wsporcza podwieszenia leja żużlowego do leja komory paleniskowej kotła.


Prefamet Zremb S.A. wykonuje leje żużlowe zgodnie z warunkami eksploatacyjnymi kotłów oraz wymaganiami Klientów.