Przerzutki dwudrogowe


Przerzutki dwudrogowe służą do zmiany drogi strugi materiału na rurociągach przesyłowych. Spełniają rolę zaworu zmieniającego kierunek przepływu materiału do wybranych zbiorników lub silosów magazynowych.

Przerzutki dwudrogowe wykonane są w postaci zwartej konstrukcji z materiałów dobranych w zależności od właściwości przenoszonego materiału.

Prefamet produkuje przerzutki dwudrogowe o różnych średnicach przelotowych wyposażonych w napęd elektryczny, pneumatyczny lub ręczny.