Rozdzielacze

Rozdzielacze znajdują szerokie zastosowanie w procesach, w których wymagany jest rozdział lub odcięcie strugi materiałów sypkich w układach naważania, dozowania, transportu, oraz składowania.


Rozdzielacze materiałów sypkich

Rozdzielacz - rzut

Ze względu na rodzaj zastosowanego napędu rozdzielacze mogą być wykonywane w wersji z napędem ręcznym, elektrycznym lub pneumatycznym.

Rozdzielacz

Rozdzielacz - rzut

Rozdzielacze produkowane są o różnych wymiarach na indywidualne zamówienia klientów wg potrzeb ruchowych. Mogą być wykonywane ze stali węglowej jak i kwasoodpornej.