Zasuwy

Zasuwy prętowe i zasuwy płytowe stosowane są do zamykania lub otwierania wylotu zasobnika węgla. Zabudowane są przeważnie z kompensatorem jednofalowym pomiędzy wylotem zasobnika węgla, a urządzeniem dozującym węgiel do dalszego transportu.
Zamykanie całkowite wylotu konieczne jest przy napełnianiu opróżnionego zasobnika lub przy awarii urządzenia dozującego znajdującego się za zbiornikiem. Otwieranie wylotu zasobnika całkowite lub częściowe jest uwarunkowane potrzebami eksploatacyjnymi.
Zasuwa w zależności od wielkości wylotu zasobnika węgla, może być jedno lub wielosegmentowa. Położenie ruchomych segmentów (prętowych lub płytowych) w zasuwie może być dowolne, gdyż napędzane są oddzielnie przez zespół napędowy. Zespół napędowy jest zabudowany w obrębie ramy.


Zasuwa prętowa składa się z ramy spawanej, segmentów prętowych, prowadnic ślizgowych ze specjalnego tworzywa oraz zespołu napędowego.
Zasuwa płytowa składa się z ramy spawanej, płyty odcinającej ze stali odpornej na ścieranie lub kwasoodpornej, prowadnic ślizgowych, rolek wsporczych oraz zespołu napędowego ze śrubą pociągową. Część środkowa ramy zasuwy o wymiarach wylotu zasobnika węgla jest owiercona dla śrub mocujących ramę zasuwy z ramą zasobnika i kompensatora jednofalowego. Zasuwa prętowa bądź zasuwa płytowa może posiadać napęd elektryczny, hydrauliczny lub ręczny.
Zespół napędu elektrycznego stanowi zwartą całość złożoną z silnika elektrycznego oraz przekładni ślimakowej z tuleją powiązaną ze śrubą pociągową zasuwy.
Zespół napędowy hydrauliczny składa się z silnika elektrycznego, pompy zębatej, zbiornika oleju z zaworem odcinającym, filtra wlewowego i ssawnego, rozdzielacza hydraulicznego, przewodów rurowych łączących napęd z siłownikami hydraulicznymi umieszczonymi na konstrukcji ramy.

Zasuwy płytowe i zasuwy prętowe produkowane przez Prefamet S.A. są wykonywane na indywidualne zamówienia klientów, wg potrzeb ruchowych. Składając zapytanie ofertowe należy podać:
1. Rodzaj i parametry materiału.
2. Wymiary wylotowe kanału lub zsypu wraz z danymi o kołnierzach połączeniowych.
3. Rodzaj napędu (hydrauliczny, elektryczny lub ręczny).